ANNONS

Nordic Sugars sockerproduktion slår rekord

En osedvanligt stor sockerbetsskörd säkrade det hittills bästa produktionsresultatet för Nordic Sugar. Samtidigt lyckades det att reducera energiförbrukningen i produktionen.
Nordic Sugars fem sockerfabriker i Danmark, Sverige, Finland och Litauen presterade sammantaget 2009/10 ett rekordresultat med en produktion på totalt 1 013 000 ton socker. Det är cirka 175 000 ton mer än förra året. Produktionen ligger betydligt över de nationella EU-sockerkvoterna och överträffar även förväntningarna från säsongstarten.
Det positiva resultatet har i synnerhet uppnåtts i kraft av en stor sockerbetsskörd med en exceptionellt hög sockerhalt i Danmark och Sverige. Sockerhalten hjälptes fram av en nästintill optimal blandning av sol och nederbörd under betornas växtperiod. Samtidigt ger flera års insats för att säkra en hög driftstabilitet i produktionen resultat.
Verkställande direktör Thomas B. Olsen, Nordic Sugar A/S, säger i en kommentar till resultatet:
– Årets produktionskampanj har varit mycket bra på alla sätt. Vi har haft ett bra betmaterial av hög kvalitet. Den stora skörden har inneburit en längre kampanj än normalt, vilket bidrar till att säkra ett effektivt utnyttjande av våra anläggningar. Trots ett par tekniska utmaningar under perioden och de senaste veckornas vinterväder har flera av våra fabriker lyckats sätta produktionsrekord, vilket är frukten av en professionell insats och ett välfungerande samarbete med betodlarna.
Energieffektiva förbättringar
Den goda betkvaliteten och den effektiva driften på fabrikerna kombinerat med en målinriktad insats på energiområdet har samtidigt säkrat en reduktion av energiförbrukningen under kampanjen.
– Energieffektivitet är ett strategiskt insatsområde för oss, och det är glädjande att konstatera att vi har minskat energiförbrukningen i produktionen 2009, på några platser med upp mot 10 procent per ton producerat socker, vilket naturligtvis också har en positiv klimateffekt. Nu ser vi fram mot att som hittills kunna erbjuda våra kunder sockerprodukter av hög kvalitet med en hållbar profil, säger Thomas B Olsen.

Relaterade artiklar