ANNONS

Norje expanderar

Norje Smidesfabrik passerar 50 miljoner i omsättning och bygger ut för fortsatt expansion.
Norje, som tillverkar redskap för lantbruks- och entreprenadmaskiner, passerar 50 miljoner i omsättning och planerar för fortsatt expansion. En fabriksbyggnad på 1200 m2 kommer att uppföras, och därmed frigöra yta för fler svetsplatser, för att möta den fortsatt starka efterfrågan av företagets produkter på den nordiska marknaden.
Norje upplevde ett starkt 2010 med ökad försäljning inom alla produktgrupper och försäljningsområden. Framförallt har försäljningen av entreprenadredskap utvecklats mycket positivt och fortsätter öka mot tidigare år. Nya produkter och produktutvecklingar tillkommer kontinuerligt och flera nyanställningar har gjorts för att möta den starka efterfrågan. Omsättningen för 2010 slutade på 52,7 miljoner. Det är en uppgång på drygt 50% jämfört med föregående år.
– Vi ser en ökad efterfrågan, inte bara på vår hemmamarknad, utan även i Norge, Finland och Danmark. Under året har vi förbättrat vår kapacitet framförallt genom att trimma och effektivisera organisationen och bland annat infört skiftarbete på de mest efterfrågade produkterna. Nyinvesteringar i maskinparken har gjorts, till exempel en ny plasmaskärare, och personalstyrkan har ökat något. Trots detta ser vi nu att det finns behov av ytterligare expansion under innevarande år för att möta den fortsatt starka efterfrågan, säger Rickard Gadmar, vice vd.
Under 2011 kommer en ny hall på ca 1200 m2 att uppföras på fabriksområdet. Hallen kommer att fungera som varmlager för plåt och därmed frigöra yta i befintliga hallar för fler svetsplatser. Bygget beräknas vara klart under andra halvåret.

Relaterade artiklar