ANNONS

Nu överger vi den svenska maten

När inflationen skenat så har priset på livsmedel ökat med 18 procent i Sverige. Det har fått effekten att svenskarna börjat att jaga lågpris i butiken och överger det svenskproducerade. Det står klart när livsmedelsföretagen presenterar sitt konjunkturbrev för det fjärde kvartalet.

Under de senaste sju åren har de svenska livsmedelsföretagen angett att vikten av svensk produktion påverkat dem allra mest. Det har varit den viktigaste punkten för konsumenterna.

Men nu har det skett en stor förändring.

Nu anger 38 procent av företagen att det som påverkar dem mest är butikernas satsning på EMV-produkter, alltså butikernas egna märken. 33 procent anger att lågprisalternativ påverkar dem mest och 16 procent säger att produkter som innehåller mindre socker har störst påverkan. 5 procent säger att produkternas klimatpåverkan påverkar dem mest.

Därefter kommer de senaste sju årens etta, nämligen det svenskproducerade.

Endast 5 procent av de svenska livsmedelsföretagen säger att lokalproducerade produkter påverkar deras produktion i någon mån.

Det är en stor förändring i hur företagen upplever läget. För ett år sedan ansåg endast 6 procent av företagen att EMV-produkter på något vis påverkade dem.

Men i takt med att butikerna försöker hjälpa konsumenterna att hitta billigare varor så kampanjar de med sina egna märken.

De svenskproducerade varorna finns mer eller mindre inte inom lågprissegmentet. De ligger i mellanskiktet eller som premiumprodukter, rent prismässigt.

Livsmedelsföretagen har haft svårt att få betalt för de ökade kostnader som de dragits med under det senaste året. När företagen får svara på frågan om de lyckats att kompensera kostnadsökningarna genom höjda priser är det endast 9 procent som säger sig ha lyckats med det. 34 procent svarar: ”Nej, långt därifrån”. För 45 procent av företagen säger sig vara ganska nära att ha kompenserats ekonomiskt för kostnadsökningarna.

Relaterade artiklar