ANNONS

Ny dansk jordförvärvslag öppnar dörren

I Danmark är man i färd med att införa en ny liberalare jordförvärvslag. Den innebär att flera av nuvarande regler försvinner. Exempelvis ska bosättningsplikten försvinna för den som löper en lantbruksfastighet och det blir inte heller några begränsningar vad gäller lämplighetsprövning för den som köper lantbruksfastighet. De nya reglerna har mött stark kritik från oppositionen i Folketinget.
Men förespråkarna anser inte att danskt lantbruk löper någon risk att säljas ut till investeringsfonder och utländska investerare.
– Så länge det finns lantbrukare som vill betala jordpriser som innebär att de måste jobba gratis och erhålla föräntning på eget kapital som ligger långt under alla andra investerares krav är det ingen risk att långsiktiga externa investerare är intresserade, säger Niels Kjærgaard, professor det danska Fødevareøkonomisk Institut, i en intervju i Effektivt Landbrug.

Relaterade artiklar