ANNONS

Ny elektronik optimerar precisionssåmaskinen Tempo

Sommaren 2024 introduceras det nya elektroniska systemet WSX till Väderstad Tempo F, Tempo V och Tempo L. Genom att uppgradera Tempon-såmaskinens elektronik möjliggörs nya funktioner för att säkerställa precisionen ute i fält. De nya funktionerna inkluderar automatisk justering av frösingulering, aktivt hydrauliskt radenhetstryck samt kurvkompensation. 

Sedan lanseringen för 10 år sedan har precisionssåmaskinen Väderstad Tempo tagit en ledande position på den europeiska plantermarknaden. Sommaren 2024 kommer Tempons radenhet att uppgraderas med Väderstads egenutvecklade nya elektroniska system WSX med borstlösa motorer och förbättrat kablage. Men det är inte bara själva WSX som kommer att ytterligare förbättra precisionen – detta möjliggörs av de nya funktionerna som WSX möjliggör.
– Det nya WSX-systemet gör att vi kan integrera tre nya funktioner för att optimera Tempo-precisionen ytterligare, säger Oskar Karlsson produktspecialist precisionssåmaskiner på Väderstad.

För det första införs automatisk justering av frösinguleringen, för att alltid säkerställa en exakt frösingulation i såhuset, utan behov av manuell inställning.
– Med sensorer i varje radenhet övervakas frösinguleringen kontinuerligt och justeras automatiskt till optimal inställning. Den automatiska singuleringen sparar tid och ökar produktiviteten på fältet. En funktion som särskilt kommer att uppskattas av lantbrukare och maskinstationer som regelbundet byter gröda, säger Oskar Karlsson.

För det andra införs aktivt hydrauliskt radenhetstryck för att alltid säkerställa ett exakt sådjup, oberoende av markförhållanden. Med uppgiften att alltid hålla det förinställda radenhetstrycket, kommer systemet att justera radenhetstrycket till marken beroende på markförhållandena. Om maskinen till exempel går över ett område med lättare jord minskar trycket och om den går in i ett område med hårdare jord ökar trycket. För att säkerställa snabba svarstider arbetar systemet med hydraulik. Tempo kan antingen utrustas med aktivt radenhetstryck med en feedback och kontroll för hela maskinbredden, eller med individuellt aktivt radenhetstryck för varje radenhet.
– Det aktiva hydrauliska radenhetstrycket gör det möjligt för föraren att ställa in ett optimalt radenhetstryck, som sedan hålls automatiskt. Detta säkerställer sådjupets precision trots förändrade markförhållanden, som till exempel variationer i jordart eller markpackning. Dessutom kan denna funktion användas för att förbättra spårmarkeringen och förbereda osådda spår för växtskyddssprutan. Utrustad med individuellt aktivt radenhetstryck för varje radenhet kan plantern också använda systemet för att minska trycket och lyfta enskilda radenheter när spårmarkeringen görs. När detta görs arbetar det aktiva radenhetstrycket tillsammans med den dynamiska spårmarkeringen. Det innebär att spårmarkeringen kommer att vara tydligt synlig för sprutoperatören, även innan grödans uppkomst., säger Oskar Karlsson.

Den tredje nya funktionen är införandet av kurvkompensation, vilket säkerställer konsekvent utmatning över hela arbetsbredden vid svängar. Detta innebär att de inre radenheterna i svängen tillfälligt minskar sin utmatningshastighet, medan de yttre radenheterna ökar den.
– Gyrosensorer identifierar när maskinen svänger och justerar utmatningen för varje radenhet för att hela tiden säkerställa en jämn utmatning över hela arbetsbredden, säger Oskar Karlsson.

De nya funktionerna och det elektroniska WSX-systemet för Tempo L 8-32, Tempo V 6-12 och Tempo F 6-8 har premiär på den internationella mässan Agritechnica i november 2023. En begränsad serie maskiner kommer att vara ute på fältet under våren 2024, med serieproduktion som startar sommaren 2024.

Väderstad Tempo

Relaterade artiklar