ANNONS

Ny lag försämrar för lantbrukaren

I dag träder UTP-lagen i kraft. Lagen, vars ursprungliga syfte var att stärka den mindre bondens ställning i livsmedelskedjan, har dock överimplementerats i Sverige vilket kommer leda till att multinationella livsmedelsaktörer gynnas gentemot deras mindre kunder. Svensk Handel är kritiska till lagens utformning och ser med oro på dess konsekvenser.

Idén från början var att skydda mindre leverantörer mot deras större kunder genom att göra inskränkningar i avtalsfriheten och förbjuda de större köparna av livsmedels- och jordbruksprodukter att efterfråga vissa typer av avtalsvillkor.

I och med att Sverige nu valt att överimplementera lagen till en sådan grad att även multinationella livsmedelsaktörer skyddas gentemot deras mindre kunder, riskerar mindre köpare av livsmedel, exempelvis butiker och kiosker, viten eller sanktionsavgifter om de avbeställer färskvaror eller att risken fördelas mellan köpare och leverantör när leverantören vill testa nya produkter.

– Lagen kommer inte att bidra till dess ursprungliga ändamål, att stärka mindre leverantörers ställning i livsmedelskedjan, snarare riskerar den att bidra till det exakt motsatta. Lagen riskerar att bli kontraproduktiv, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Leder till större prisfokus
När lagen nu träder i kraft den 1 november kommer det bli ett minskat fokus på kvalitet och mer fokus på att förhandla om prisnivån. Exempelvis kan handlare och leverantörer i dagsläget komma överens om att dela på förlusten av varor som ej säljs i butik och går ut i datum.

Ömsesidigt fördelaktiga affärsupplägg likt detta för oprövade produkter kommer ej vara tillåtet för handlare att efterfråga i och med att lagen nu träder i kraft.

– Tyvärr kan detta komma att drabba utbudet av lokalproducerade produkter och slaget mot mindre lokala leverantörer riskerar att bli väldigt stort, säger Mats Hedenström.

Gynnar större leverantörsföretag

Svensk Handel har från början varit tydliga med att lagen lägger en större kommersiell risk på mindre köpare i livsmedelskedjan när de köper från både större och mindre leverantörer. Detta kommer att gynna större leverantörsföretag som säljer märkesvaror som alla butiker måste ha på hyllan, samtidigt som incitamenten att köpa från lokala oprövade leverantörer minskar, vilket går tvärtemot lagens ursprungliga syfte.

Mats Hedenström

Svensk Handel kommer att fortsätta bevaka och följa upp hur lagen drabbar svenska handlare och har tagit fram vägledning för våra medlemmar.

Relaterade artiklar