ANNONS

Ny snöplog till vintern

Lassinanttis Maskin i Gällivare utökar sitt produktsortiment med en ny vikplog. Den nya vikplogen finns med arbetsbredderna 3,0 och 3,3 meter. De bygger på samma grundkonstruktion som de befintliga modellerna med 2,6 respektive 2,8 meters bredd från företaget. De har diagonalventil så man kan köra plogvingarna var för sig eller båda samtidigt. De nya plogarna har ackumulatortank som tar upp plötsliga stötar vid emotkörning och därmed minskar slitaget på hela maskinen. Flytande pendelfäste som rör sig upp/ner och i sidled är standard. Även sidobelysning på plogen är standard.
Plogen kan levereras med alla förekommande fästen. Den med 3,0 meters bredd väger 860 kg och den bredare väger 890 kg.

Relaterade artiklar