ANNONS

Nya fördelar för vallodlare

Den som vill få ut det mesta möjliga av sin vallodling utan att behöva spendera all tid på planering och uppföljning kan utnyttja tre tips från Dataväxt. Det handlar om tre nya uppskattade funktioner i växtodlingsprogrammet Nya Dataväxt.

Med Nya Dataväxt kan du som odlar vall:

Få bättre överblick över dina insatser
Med Nya Dataväxt får du full koll på dina planerade och utförda insatser inför varje skörd. Se planerade gödslingar och delskördar och rapportera sedan enkelt under säsong. På så sätt kan du optimera din odling och få en bättre förståelse för hur dina insatser påverkar skörden.

Spara tid med automatisk växtföljd
Spara tid genom att arbeta med automatisk växtföljd för dina vallgrödor och insådd. Lägger du in en insåningsgröda kommer den automatiskt att bli nästa års huvudgröda vid årskopiering. Detta gör det lättare för dig att hålla koll på hur länge dina vallgrödor har legat och skapar möjligheter för dig att optimera din växtföljd för att få bästa möjliga resultat.

Rapportera skörden såsom det passar dig
Med Nya Dataväxt slipper du papperslappar och kan rapportera skörden precis som du vill. Med mobilappen – Dataväxt Mobil – som ingår i ditt växtodlingsprogram finns flera alternativ för hur du rapporterar din skörd. Välj om du vill registrera per antal lass eller ekipage, antal balar och snittvikt per bal. Självklart kan du direkt se din summering och följa den totala mängden under skörden.  Du får på så vis en tydlig översikt för skörden, de olika delskördarna och ekonomin.

Relaterade artiklar