ANNONS

Nya Krav-regler inför 2023

Krav inför ett antal mindre regeländringar inför 2023 efter en översyn av kapitlet om allmänna regler för certifiering. Bland annat kommer Krav-certifierade företag att behöva informera sitt kontrollföretag ifall de driver en annan likartad verksamhet parallellt. Dessutom blir det från 2023 inte möjligt att bli Krav-certifierad igen för den som har blivit avstängd från Krav två gånger.

Från nästa år måste de slakterier och djurhållare som ansöker om en Krav-certifiering skicka med ett utdrag från djurskyddskontrollregistret till det kontrollföretag som behandlar deras ansökan. Det är en av nyheterna i Kravs regler som börjar gälla 2023.

– Den Krav-märkta maten är den mest kontrollerade. I vårt nästa steg att ytterligare förbättra reglerna har vi hittat sätt för att kunna fånga upp eventuella producenter med omfattande brister så tidigt som möjligt, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator regler och kvalitet på Krav.

När det gäller nytillkomna gödselmedel, växtskyddsmedel och livsmedelstillsatser som tillåts enligt EU:s förordning för ekologisk produktion, tillåts de generellt även enligt Kravs regler i Krav-certifierad produktion utan krav på särskilt godkännande.

Relaterade artiklar