ANNONS

Nytt additiv för flytgödsel

minska kvavelackage
Vizura är namnet på ett nytt additiv från BASF som ska tillsättas i flytgödseln. Det är en ammonium-stabilisator, vilken fördröjer omvandlingen från ammonium till nitrat. Bakgrunden till produkten är problem med utlakning av nitratkväve, framförallt i en gröda som majs, där spridning sker på bar mark, varefter majsen både ska sås och hinna utveckla ett ordentligt rotsystem för att ta upp näringen.

Med Vizura senarelägger man omvandlingen från 6 till ungefär 12 veckor vid 5 graders temperatur och från 1 till ungefär 6 veckor vid 20 graders värme, säger Helmut Hermann, teknisk rådgivare för södra Tyskland på BASF.

Som exempel tar han fyrtio ton kogödsel som ungefär innehåller 120 kg kväve i form av ammonium. Vid normal spridning inför majs tappar man 50-60 kg N per hektar, men med additivet reduceras det med 60-70 procent. Alltså kan man välja att köra samma gödselgiva för att öka skörden med 4-6 procent, alternativt reducera mängden som körs ut för samma skörd. Vizura körs med 2 liter per hektar vid ytlig spridning och med 1 liter per hektar vid myllning. Totalkostnaden är 10 euro per liter, enligt Helmut. Flytgödsel från såväl ko, som gris och biogas svarar på additivet. Helst ska tillsatsen ske ute i fält, men det fungerar även i gödselbrunnen.

Relaterade artiklar