ANNONS

Nytt fraktavtal för Rysslands skull

Den 18 mars löper nuvarande avtal mellan Ryssland och Ukraina om fredade spannmålsfrakter via Svartahavet ut. De två föregående avtalen har förhandlats fram mellan parterna i Turkiet med FN som övervakare. Många ser fraktavtalen som enbart viktiga för Ukraina. De är viktiga för Ukraina men Ryssland tjänar ännu mer på dem. Framförallt just nu.

Under denna veckan förväntas förhandlingar om ett nytt fraktavtal mellan Ryssland och Ukraina.
Ukraina har fått ut över 20 miljoner ton spannmål ur landet sedan invasionen. I år ser den samlade produktionen av vete, majs, soja och solrosor bli drygt 40 miljoner ton och Ukraina behöver själv 18 miljoner ton av dessa. Därmed ser det inte ut som att Ukraina är i behov av ett nytt fraktavtal just nu. Det kan mycket väl räcka till strax före skörden 2023 då frakter via väg och järnväg in i Östeuropa sannolikt är fullt tillräckligt fram till dess.
De som däremot tjänar på ett nytt fraktavtal omgående är Ryssland. Där finns fortfarande stora mängder spannmål i lager och har en stor fördel av säkra frakter via Svartahavet.
Även lantbrukare i länder i Östeuropa är betjänta av dessa fraktavtal då det under Rysslands anfallskrig mot Ukraina kommit ovanligt mycket spannmål från Ukraina landvägen, något som pressat priset i dessa regioner.
Ryssland å sin sida spelar ett högt spel. De är vinnarna med ett fraktavtal men säger ändå att de är missnöjda med de två förra då de dels menar att spannmålsfrakterna från Ukraina skulle gått till fattiga länder i Asien och Afrika men att de i stor utsträckning gått till länder i Europa och till Turkiet.
Ryssland anser även att de ska få lättare att exportera gödsel till EU om de ska gå med på ett nytt fraktavtal.
Turkiet är det enskilda land som tjänat mest på fraktavtalen. Den spannmål som skeppas ut från Ryssland och Ukraina är billigare än världsmarknadspriset och Turkiet har köpt en hel del av dessa båtlaster under avtal ett och två.
Mot den bakgrunden är det inte så märkligt att Turkiet hjälper till med förhandlingarna.
Oavsett vilket är det sannolikt att spannmålspriserna fortsätter att falla om ett nytt fraktavtal undertecknas.

Relaterade artiklar