ANNONS

Nytt styrsystem till bevattningsmaskinen

Danska Fasterholt lanserar FasterRain, ett övervaknings- och styrsystem till bevattningsmaskiner.

Med denna teknik kan lantbrukaren se var på fältet maskinen befinner sig och vilken nederbördsgiva som är inställd. Maskinens hastighet kan ändras för att ändra mängden nederbörd.
Maskinen kan även startas och stannas på distans. FasterRain kan lantbrukaren ha i datorn, på en iPad eller i mobilen.
Bevattningsmaskinen sänder information till Fasterholts server var tionde minut. Även zonbevattning kan ställas in på distans.
Fördelen med systemet, är förutom övervakning och inställning på distans att man även ser exakt vilken tid varje maskin kommer fram och därmed är det enkelt att planera arbetet framåt.

Relaterade artiklar