ANNONS

Nyttiga lärdomar för vallvinnare

Den 25 oktober samlades deltagarna i projektet ”Mer för mjölken” på Höga kusten hotellet för att ta del av analyserna från årets skörd, samt få reda på vilka två företagare som skulle koras till vinnare i valltävlingen. De två som delat med sig mest av sina erfarenheter och för- och nackdelar med sin produktion skulle få varsin plats till lantbruksmässan Eurotier.

Under skördesäsongen har 18 mjölkproducenter deltagit i en tävling med vallen i fokus. Tävlingen anordnades av LRF Västernorrlands projekt ”Mer för mjölken”. Lars och Ann-Sofie Stark åkte under sommaren ut till gårdarna för att klippa och ta med sig en kvadratmeter stor yta gräs strax innan första, andra och hos vissa tredje skörd på en mark med andraårsvall. Gräset har sedan analyserats och jämförts. Tanken med tävlingen är att företagarna ska lära sig av resultaten både från sina egna och andras skördar.

Markus Karlsson, Bjällsta gård och bröderna Johannes och Samuel Nordin, Lövsjö gård stod som vinnare i tävlingen och gårdarna får varsin plats till lantbruksmässan Eurotier i Hannover 2022.

– Det jag tar med mig är att skörda ännu tidigare och att jag behöver fortsätta med kvävegivorna och etablera mer rödklöver i mina vallar, berättar Markus Karlsson.

Resultatet av tävlingen gav många intressanta perspektiv och vissa faktorer skiljer gårdarna, markerna och yttre omständigheter åt. Exempelvis var tillgången till vatten ojämn, grannbyar fick olika mycket nederbörd och producenterna har olika strategier gällande gödsling och skördetidpunkt. Även markernas näringsinnehåll och avkastningsförmåga skiljer sig åt och därmed går det inte att jämföra två skördeanalyser precist.
– Jag tar med mig att det går ganska bra! Ibland gör man inte allting fel, och det är kul! Det vi ska koncentrera oss på mer är att rikta givorna där de ger mest, säger Johannes Nordin.

 

-Faktaruta- Slutsatser från tävlingens resultat:

– Hög hektarsskörd ger lägre produktionskostnader per kg ts (torrsubstans) och mindre klimatpåverkan per kg producerad vara.

 

– Balanserad gödsling ger högre protein i grödan, större hektarskörd och indirekt större energiskörd per ha.

 

– Brist på kalium kan vara skördebegränsande och det är viktigt att ha koll på utvecklingsstadier på sin gård och ha rätt frö för mark och skördeförutsättningar.

 

– Vattentillgången är svår att styra och därför behövs rätt frö utifrån normalår, väldränerade jordar och möjligtvis bevattning.

Valltävlingens vinnare Johannes Nordin, Lövsjö Gård och Markus Karlsson, Bjällsta Gård

Relaterade artiklar