ANNONS

Ökad försäljning av jordbearbetningsredskap

Försäljningen av lantbruksmaskiner var väldigt varierande under fjolåret i Europa. Det var stora skillnader, både mellan länderna och mellan redskapstyper. Maskiner för jordbearbetning ökade i större delen av Europa och även totalt medan försäljningen av växtskyddssprutor och precisionssåmaskiner minskade. Även såmaskiner och gödselspridare ökade i antal under 2018.
Uppgifterna kommer från den europeiska branschorganisationen för lantbruksmaskintillverkare, Cema och deras prognos för 2019 är att försäljningen av lantbruksmaskiner ökar med 1 procent.
Trenden är att mätt i antal så minskar maskinförsäljningen medan mätt i värde är det en ökning. Intresset ökar även för flexiblare system, maskiner som kan användas till flera olika arbeten, exempelvis att stubbearbeta och såbäddsbereda med samma redskap samt utrustning för precisionslantbruk.

Relaterade artiklar