ANNONS

Ökad konsumtion av kött

Köttkonsumtionen ökar i många länder runt om i världen och siffror från forskningsnätverket MDPI visar på en rejäl ökning mellan åren 2000 och 2019, men samtidigt på en stabil ökning sedan år 1961.
Under dessa sextio år har världens konsumtion av kött fyrdubblats och i dag är det cirka 80 miljarder djur som slaktas för att ge 340 miljoner ton kött för konsumtion. Den ökande köttkonsumtionen beror på ökad levnadsstandard och större inkomst i allt fler familjer i världen. Men intressant i undersökningen är att när familjers inkomst kommer upp i en viss nivå så tenderar köttkonsumtionen att minska igen. Enligt rapporten från MDPI ligger denna nivå vid gränsen 40 000 amerikanska dollar i BNP per capita, mätt i 120 olika länder.
Mellan åren 2000 till 2019 ökade konsumtionen av kött i världen från 29,5 till 34,0 kg per år och person. De största ökningarna skedde i länder som låg långt under snittet i världen som i läder som Ryssland, Vietnam och Peru.
Största ökningen står fågel för. Under perioden 2000 till 2019 ökade konsumtionen per person i världen av fågelkött från 9,8 till 14,8 kg.
Fågel står därmed för 43 procent av världens totala köttkonsumtion och fördubblades i 13 länder under perioden.
Av övriga djurslag står gris för 33 procent, nöt för 19 procent och lamm för 5 procent.

Relaterade artiklar