ANNONS

Ökad lönsamhet i nötuppfödingen

LivestockPlanner 2.0 ökar lönsamheten och reducerar miljöpåverkan
Genom att Jordbruksverket nu godkänt elektroniska öronmärken för nötkreatur, öppnas med hjälp av RFIDtekniken även möjligheten att öka köttproduktionen, vilket i sin tur ger en reducering av miljöpåverkan.
Uppfödningstiden minimeras vid tillväxtstyrd slutgödning. Därmed minskas både energiförbrukningen och emissionen av växthusgaser.
– Idag sätts målvikten , det vill säga djurens levandevikt till slakt,  för produktionen alltför försiktigt beroende på de avdrag som görs på över 400 kg i slaktvikt. Den målvikt som producenten sätter och som sedan LiveStock Planner2.0 styr mot, innebär generellt en ökad slaktvikt. Färre antal djur behöver därför födas upp för att producera samma köttvolym som idag. Detta ger även positiva följdeffekter som mindre miljöpåverkan från bl a djurtransporter, säger Henrik Österlund på Hencol.
Styrningen av djurens tillväxt sker helautomatiskt, genom frekvent vägning, vilket i sin tur ger information om utfallet av tillväxten med den aktuella foderstaten och mängden av tillskott. Därmed minimeras foderspillet och den foderstat som ger bäst tillväxt väljs. På så sätt erhålles även minsta möjliga emission av växthusgaser med reducerad miljöpåverkan som följd.
Med LiveStock Planner 2.0 möjliggörs samtransporter till slakteri och med RFID tekniken blir även realtidsuppdatering möjlig. I båda fallen optimeras transporterna och bränsleförukningen samt avgasemmissionerna minimeras. Producentens miljöpåverkan minskas därmed avsevärt.
Hencol AB är prisbelönt leverantör av helautomatisk djurvägning med den egenutvecklade webbtjänsten LivestockPlanner 2.0 som drar full nytta av elektronisk märkning för effektivare och lönsammare samt mer miljöanpassad nötköttsproduktion.

Relaterade artiklar