ANNONS

Ökad support från JD

John Deere lanserar ett nytt affärssystem för återförsäljare som använder Microsoft Dynamics 365. Systemet kommer att tillhandahålla en gemensam teknologiplattform för många aspekter av en återförsäljares verksamhet, vilket möjliggör nya möjligheter för tillväxt, innovation och kundinsikter för återförsäljare. Båda företagen kommer att använda sin expertis för att leverera denna nya och innovativa teknik.

Dynamics 365-plattformen är en kraftfull grund för nästa generations affärssystem för återförsäljare, med möjligheten att konfigureras utifrån kundernas behov. Tekniken är i linje med John Deeres Smart Industrial-strategi och digitaliseringsansträngningar från företaget och John Deere-återförsäljarna.
– Vi positionerar återförsäljare för att anpassa sig till Deeres växande fokus på teknik och att låsa upp värde för våra kunder. Denna nya, gemensamma affärsplattform för återförsäljare kommer att göra det möjligt för John Deere och våra återförsäljare att samarbeta med varandra mer effektivt och få nya insikter, säger Siva Ganesh, vice vd, John Deere Global IT.
John Deeres nätverk av oberoende återförsäljare har levererat marknadsledande kundsupport i årtionden. Nu, genom att para ihop John Deeres produkter och innovation med en mer effektiv och integrerad teknologiplattform kommer återförsäljarnätverket att kunna realisera:
Tillväxt genom djup och handlingskraftig kund- och marknadsförståelse och ökad operativ prestanda genom effektiva processer och pålitliga insikter. Förbättrade systemfunktioner, säkerhet, skalbarhet och mobilitet och exceptionella och konsekventa kundupplevelser med John Deere produkter och tjänster.
För att stödja dessa resultat kommer Dynamics 365-applikationer sömlöst att integrera John Deere-återförsäljarnas försäljnings-, uthyrnings-, eftermarknads- och administrativa kapaciteter för att möjliggöra högre nivåer av processautomatisering och insikter för beslutsfattande.
– Med Microsoft Dynamics 365 kommer alla viktiga delar av återförsäljaren att kopplas ihop. Återförsäljare kommer att få befogenhet att samarbeta på olika platser och avdelningar. De kommer att ha insikterna att fatta viktiga beslut, dra nytta av nya trender, störa, anpassa och ompröva vad som är möjligt. Det kommer också att göra det möjligt för dem att utveckla ett mer effektivt och effektivt ekosystem för att förutse behov och ta hand om sina kunder, säger Ray Smith, Vice President, Supply Chain, Business Application and Platform, Microsoft.
Det Dynamics 365-baserade affärssystemet för återförsäljare utvecklas för närvarande och kommer att lanseras under flera år.

Relaterade artiklar