ANNONS

Ökande priser att vänta

Priserna på jordbruksprodukter kommer att stiga framöver, men inte till den nivå som rådde toppåret 2008. Enligt en rapport från OECD och FAO  kommer priserna på jordbrukets produkter att globalt, rensat för inflation, stiga under de kommande 10 åren.
För spannmål räknar man i rapporten med att priset siger med 15–40 procent jämfört med i dag och fram till år 2019. För mejeriprodukter är motsvarande siffra plus 16–45 procent. Även priset på kött förväntas stiga, plus 10 procent.
Bortsett från griskött innebär det att köttet till och med bir dyrare 2019 än toppåret 2008.

Relaterade artiklar