ANNONS

Ökat mjölkpris i december

Arlas största konkurrent, nederländska Friesland Campina har redan aviserat prishöjning till sina mjölkproducenter från och med den 1 december i år.

Priset går upp med drygt 4 cent, cirka 47 svenska öre per kg, till 0,4631 euro per kg, motsvarande 5:50 svenska kronor per kg för konventionell mjölk.
Även den ekologiska mjölken får en prisökning hos Friesland Campina.
Bakgrunden till prisökningen är en ökad efterfråga på mejeriprodukter och ett ökat världsmarknadspris på mjölk.
Arla har legat stilla vad gäller mjölkpriset i fem månader i rad och betalar nu i november 4:37 kronor per kg.
Det går dock inte att jämföra Friesland Campinas och Arlas priser rakt av då det skiljer vad gäller tillägg och efterlikvider.
Arla förväntas presentera sitt mjölkpris till sina leverantörer för december månad på torsdag den 30 november.

Relaterade artiklar