ANNONS

Ömsom vin och ömsom vatten 2017

Det verkar vara lika många lantbrukare som anser att det ekonomiska resultatet blivit bättre 2017 som de som tycker det blivit sämre.
Av 58 som svarat på vår fråga om hur ert lantbruk utvecklats ekonomiskt 2017 jämfört med 2016 svarar 36 procent bättre, lika många sämre medan 28 procent anser att lönsamhetsnivån är oförändrad mellan dessa två år.
Lönsamheten ligger ofta till grund för framtida investeringar och nästa fråga gäller vad ni anser är er viktigaste investering i lantbruket under 2018.
Rösta här nere till höger på det!
Gott Nytt År önskar vi på Lantbruksnytt.!

 

Relaterade artiklar