Prenumerera på Lantbruksnytts nyhetsbrev.
 

ANNONS

TV
Mäta mängden mat i livsmedelssystemet

Jordbruksverket har tagit fram ny modell för att beräkna hur mycket mat vi har i landet. Beräkningarna kan ligga till grund för beslut om hur en matbristsituation skulle kunna hanteras vid en eventuell kris.

ANNONS

Ny hållbar jordsökande spets

Väderstad introducerar nu Marathon Edge 50/80 millimeter. Tack vare sin form har den nya spetsen en stor jordsökande förmåga samtidigt som livslängden har ökat markant jämfört med en standardspets. Väderstad erbjuder tre olika huvudkategorier av spetsar till sina kultivatorer. Standardspetsar av hög kvalitet, Marathonspetsar med ...

Varg ska skjutas i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har idag besiktigat ett nytt angrepp på får i reviret Söderåsen. Angreppet har gjorts av varg. Länsstyrelsen har nu fattat beslut om skyddsjakt som gäller till 20 april. Det är det femte angreppet i reviret Söderåsen under det senaste året, och det tredje ...

Nollrutemätningarna är igång

Vetet har redan börjat växa och ta upp kväve. Utvecklingen är något tidigare än år 2023 och kväveupptaget är lite större jämfört med motsvarande tidpunkt och stadier de senaste åren. Nollrutorna syns redan, vilket innebär att tillfört gödselkväve börjar komma grödan tillgodo. Som vanligt påverkar ...

AGCO lanserar PTx

Agco lanserar PTx, ett nytt varumärke som representerar dess portfölj för precisionsodling. PTx kombinerar teknik för precisionsodling från hörnstenarna i AGCO:s teknikpaket, Precision Planting och det nyaste samriskföretaget (JV), Ptx Trimble. Den strategiska anpassningen av dessa varumärken kommer att underlätta den snabba tillväxten av AGCO:s ...

ANNONS

Nytt Förenklingsråd ska minska företagens regelbörda

Som en del av regeringens offensiva förenklingsagenda inrättar regeringen nu ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företag att ...

Lantmännen fortsätter investera i Sveriges spannmålsinfrastruktur

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner i hamnanläggningen på Djurön utanför Norrköping. Med en ny båtlastare på plats i direkt anslutning till spannmålsanläggningen kan spannmålsexporten återupptas i en av landets viktigaste exporthamnar. Investeringen i anläggningen på Djurön är en satsning för en förbättrad och framtidssäkrad ...

50 nya medarbetare till Orkla

I dagarna drar Orkla i Eslöv igång rekryteringen av medarbetare för årets gurksäsong. I år ska 50 säsongsarbetare anställas på Orkla Foods Sveriges största livsmedelsanläggning som ligger i Eslöv. Det rör sig framför allt om livsmedelsoperatörer men även truckförare. Gurksäsongen i Sverige är kort, på ...

TV
Grisföretagare positivast

Nu går grisen bra. Grisproducenterna är de mest positiva i aprils Lantbruksbarometer. På pappret går även växtodlingen bra, men där spökar fortfarande problemvädret från i fjol.

AGCO och Trimble bildar Form PTx Trimble

Agco och Trimble har tillkännagett att de slutfört sin joint venture- transaktion, som går under namnet PTx Trumble, och som kombinerar Trimbles verksamhet inom precisionsjordbruk och AGCO:s JCA Technologies för att bilda ett nytt företag som ska kunna hjälpa lantbrukare bättre med fabriksanpassade och eftermonterade ...

ANNONS

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Trots en kall vinter med stor efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre mindre än motsvarande period år 2023. Och trenden med små priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. ...

Odla vall med bra kvalitet – minska kraftfoderbehovet

Hur odlar man fram ett grovfoder med bra kvalitet som kan hålla kraftfoderkostnaderna nere? Frågan är ständigt aktuell, inte minst inom eko-produktionen där kostnaderna för kraftfoder varit ovanligt höga de senaste åren. Så här fokuserar Jordbruksverket när det gäller protein från vallfoder och hur det ...

Livsmedelsverket sågar utredning om livsmedelsberedskap

Det saknas en helhetssyn i förslaget samt att finansiering och ansvar måste förtydligas menar myndigheten. Det är de synpunkter Livsmedelsverket har på utredningen om livsmedelsberedskap. Behovet av helhetssyn och samordnade insatser, näringslivets roll, kommunernas ansvar och finansiering av livsmedelsberedskapen är fyra viktiga frågor i Livsmedelsverkets ...

TV
Sex års uppehåll för Tech Agro

Alla stora internationella maskintillverkare var inte med på årets Tech Agro i Tjeckien, men trots det fanns det gott om intressanta maskinnyheter på mässan i Brno. Ett exempel är den tjeckiska tillverkaren av växtskyddssprutor Agrio.

Norra Skog höjer priserna – mer pengar till skogsägarna

Nu höjer Norra Skog priserna till skogsägare på specialsortimentet, till exempel lednings- och stängselstolpar, svarvtimmer och stamblock. Förändringen gör att skogsägarna får mer kvar i plånboken och att varje träds potential tas tillvara. – Vi jobbar ständigt för att förbättra erbjudandet till våra medlemmar. Det ...

Gödselpriset ligger stilla

Priset på naturgas ligger stilla och borgar för att priset på kvävegödsel inte rör sig nämnvärt framåt. Naturgasen kostar just nu 26 euro per MWh. I Tyskland har det rapporterats om prishöjningar på N27 med 5-10 euro per ton. Där kostar nu N27 cirka 265 ...

ANNONS