ANNONS

Palle Borgström omvald som LRF-ordförande

I dag, tisdag 23 maj, inleddes Lantbrukarnas Riksförbunds högsta beslutande organ, riksförbundsstämman. LRF är Sveriges största företagarorganisation med sina 130 000 medlemmar. På stämman deltar 150 ombud som representerar medlemmarna.

Under två dagar kommer ombuden till stämman debattera och besluta viktiga framtidsfrågor inom de gröna näringarna.

Under inledningen av förbundsstämman valdes enhälligt Palle Borgström som förbundsordförande för ytterligare två år.

Palle har varit förbundsordförande sedan 2017.

Riksförbundsstämman präglas av det oroliga världsläget, inflationstrycket och beredskapsfrågor.

Palle tog upp frågan om lågprisjakten på mat i sitt anförande.

– När finansministern, riksbankschefen och konsumenter fokuserar på lågpris riskerar Sverige att tappa alla de mervärden med bland annat god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning som Sveriges bönder har byggt upp under många år. Vi lantbrukare förlorar då också möjligheten att investera i ännu smartare klimatlösningar så att vi kan bygga ett mer hållbart samhälle. Bra mat kommer aldrig att vara billig. Beredskap kostar pengar.

Stämman valde även in tre nya styrelseledamöter; Marit Bohlin, Norrköping men uppvuxen i Älvdalen, samt Hans Ramel och Viktoria Östlund, båda bosatta i Skåne.

LRFs styrelse består dessutom av Paul Christensson, Fredrik Andersson, Lennart Nilsson, Marcus Söderlind, Mikaela Johnsson, Beatrice Ramnerö, Martin Moraeus och Joakim Borgs.

 

Relaterade artiklar