ANNONS

Plöjningsfri odling lönsamast

Man kan ta 5 procent mindre skörd vid plöjningsfri odling och ändå ha ett större netto i odlingen, det visar försök från Schweiz. Försöken har pågått under åren 2009 till 2014 och i dessa har man hela tiden odlat mellangrödor mellan huvudgrödorna. Resultatet har blivit 3 procent större skörd i de plöjningsfria leden och ändå mindre odlringskostnader. Tekniken med mellangrödor har även inneburit att man fått mindre problem med ogräs och kunnat minska användningen av glyfosat-produkter.
DRACULA (6)

Relaterade artiklar