ANNONS

Positivt för mjölken

Den danska lantbruksekonomen Palle Jakobsen ser postivit för prisutvecklingen för mjölken. Även om det blev en viss press åt andra hållet i slutet av denna månaden tror han på stigande priser framöver.
– Ser man i historieböckerna upptäcker man att råvarupriserna ofta följer priset på skummjölkpulver och smör och tvärt om. Eftersom råvaror blir dyrare och dyrare just nu finns det en god chans att mjölken följer med upp, säger han.
Sett i ett långt perspektiv ökar prist på mjölkprodukter. Åren 2004 till 2008 steg de mer än normalt för att därefter doppa neråt igen.
– Tittar man på kurvan för en lång period är rörelserna mellan 2004 och 2010 marginella och den långsiktiga trenden är hela tiden stigande. Därför kommer priset på mjölk att fortsätta uppåt.
Den som tvivlar på Palle Jakobsens tes ska ha i åtanke att han, i stort sett ensam i hela lantbruksbranschen, förutspådde prisuppgången som vi haft på spannmål denna sensommar och höst, redan vintern 2009/2010.

Relaterade artiklar