ANNONS

Pöttinger optimerar foderskörden

Pöttinger fokuserar på att uppnå bästa arbetsresultat och optimera processer vid utveckling av sina maskiner och digitala lösningar. HARVEST ASSIST är en ny, innovativ app som hjälper till att förenkla och optimera logistiken när foder skördas.

HARVEST ASSIST optimerar grovfoderskörden genom att ta hänsyn till skördevolymer, avståndet mellan fältet och klämman och optimera packningsprestanda i klämman, för att uppnå den bästa kvaliteten på fodret. Dessutom möjliggör appen realtidskommunikation med hjälp av befintlig hårdvara. Alla medlemmar i skördekonvojen är tillgängliga för iOS och Android och kan installera appen på sin smartphone gratis. Detta ger en intuitiv översikt för enkel kontroll av alla gräsmarksskördarmaskiner.
Appen gör det enkelt att lägga till fält och tilldela dem till var och en av maskinerna. Det finns en mycket tydlig översikt över fälten som ska avverkas och även deras status, t.ex. om de redan har krattats och skörden samlats in.
Algoritmen som beräknar den optimala skördesekvensen är särskilt innovativ. Skördevolymerna, avståndet mellan varje åker och klämman och komprimeringsprestandan i klämman överlagras på displayen. Detta ger traktorförarna information om den optimerade skördesekvensen så att de levererar gröda till klämman med jämna mellanrum och undviker leveranstoppar. Tack vare den intuitiva visningen av de enskilda fälten i appen är det också enkelt för personer som inte är bekanta med gården att hitta varje fält och snabbt köra tillbaka till klämman med hjälp av det integrerade navigationssystemet.

Funktionerna i korthet
I appen består maskinportföljen av lastvagnar, räfsor, gräsklippare, vändare, sammanslagningar och rundbalspressar. Alla inblandade i varje steg i processen får en överblick över arbetets framsteg på fältet. Den aktuella statusen kan visas för varje fält och visar om det klipps, valls, krattas eller samlas. Så snart varje etapp är klar kan traktorföraren ändra fältstatus. Detta ger en strukturerad bild av vilka fält som är redo för nästa steg. Dessa indikeras sedan för föraren med nästa maskin så snart fältstatusen har ändrats.
I live-lägesvyn visas varje medlem i skördekonvojen på en intuitiv karta tillsammans med relevant maskin och process. Alla platser sänds i realtid, vilket avsevärt förenklar kommunikationen.
HARVEST ASSIST optimerar inte bara foderskörd utan också komprimeringsprestanda i klämman. Komprimeringsfordonet vid klämman har tid att prydligt fördela och kompaktera varje last av gröda en efter en.

Relaterade artiklar