ANNONS

Pressar våt halm

Maskintillverkaren Kongskilde har presenterat en ny utrustning som passar mycket bra just i år. Det är en maskin för att torka pressade fyrkantsbalar. Med den kan man pressa halm under sämre förhållanden, köra hem balarna samt torka dem före lagring. Maskinen heter Ventus 2400 och klar balar med måtten 1 200 mm bredd och 1 300 mm höjd som mest. Längden lan variera mellan 2 200 och 2 500 mm. Balarna placeras på ett transportband som tar dem till token. Där sticks spjut in från sidan i balen. I spjuten är det små hål och genom dem strömmar varmluft som kommer från en panna via en rörledning. Mellan rörledningen och Ventus 2400 sitter en fläkt som ökar luyftflödet innan det når spjuten.
Transportbandet rymmer 7 balar och maskinen kan sedan köras med en timer så man slipper passa den. På 0,5 timmar torkar man en storbal från 35 procent vatten till 13 procent, villet är lagringsdugligt. Då går det åt 3,8 liter olja.

Numera kan man pressa halmen när den är våt och torka den hemma på gården.

Relaterade artiklar