ANNONS

Priset på slaktgrisar stiger i Sverige

KLS ökar betalningen för slaktgrisar nästa vecka. Priset höjs med 30 öre per kg. Även priset på smågrisar stiger och nyligen ökade KLS betalningen för nötköttet.

Även om marknaden är väldigt rörlig, främst beroende på konsumenternas förflyttningar mellan olika produkter, så är det svenska väldigt starkt. Med en stor andel inom EMV, kundernas egna märkesvaror, så har KLS också en stabilitet i sin del även om deras olika kunders försäljning är mer volatil än vanligt när konsumenterna numera söker olika erbjudande på ett annat sätt.
– Vi höjde nyligen noteringen på nöt och vi kommer även göra en höjning med 30 öre på slakgrisen och 50 öre på smågrisen nästa vecka. Även när vi tittar i det längre perspektivet, ett par år eller så, så ser vi en stark och stabil efterfrågan på det svenska fläsket och vår utmaning i grunden kommer vara att få fram tillräckligt med råvara för att möta vad marknaden efterfrågar, säger Paul Robertsson, vice vd på KLS.

När det gäller lönsamheten för slakteriets del av kedjan så påverkas den främst av nyttjandegraden på anläggningarna och produktmixen när konsumenten väljer i butiken.
– Idag är det mycket mer intresse för de lägre prissatta produkterna, som falukorv som är ett bra exempel, men vi är helt övertygade om att produktmixen kommer balanseras på ett annat och mer gynnsamt sätt igen när de ekonomiska faktorerna i samhället stabiliseras eller normaliseras.

Relaterade artiklar