ANNONS

Prisfall på ekomjölk

Arlas a contopris till ägarna är oförändrat för konventionell mjölk men sänks för ekomjölk

 

–      Industrimarknaderna och industripriserna fortsätter att vara stabila, dock med en viss förstärkning den senaste tiden, då mjölkvolymerna fortsatt vara låga till följd av vädret. Arlas position inom eko ligger i linje med den totala ekomarknaden, där efterfrågan är stabil men ökande mjölkvolymer börjar pressa ekomarknaderna nedåt. Utsikterna för de kommande månaderna är stabila, säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

 

  • A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är därmed oförändrat 302,9 öre/kg i maj 2018.
  • A contopriset för ekologisk mjölk i Sverige sänks med 19,3 öre/kg till 411,9 öre/kg från den 1 maj 2018. (A contopriset för ekomjölk sänks med 2 eurocent i Sverige och Danmark, och med 1 eurocent i Centraleuropa och Storbritannien.)

 

 

I a contopriset ingår (från den 1 januari 2018) ersättning för deltagande i Arlagården® Plus med 9,6 öre  (1 eurocent). Sänkningen blir därför lika stor jämfört med föregående månad, oavsett om man får ersättningen för Arlagården® Plus eller ej.

 

 

Fakta

  • För konventionell mjölk är fettvärdet 36,05 kronor per kilo, och proteinvärdet är 39,66 kronor per kilo.
  • För svensk ekomjölk är fettvärdet 50,42 kronor per kilo, och proteinvärdet 55,46 kronor per kilo.
  • Ersättning för Arlagården® Plus är 9,6 öre (ingår i a contopriset).
  • Tillägg för icke-GMO foder är 9,6 öre (ingår i a contopriset).
  • Förväntad efterlikvid och ränta 2018 är 9,8 öre och förväntad konsolidering 13,8 öre.
  • Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 302,9 öre/kg. A contopriset för ekologisk mjölk är 411,9 öre/kg.
  • Arlapriset är 331,7 öre per kilo konventionell mjölk och 440,7 öre per kilo ekologisk mjölk.
  • Avräkningskursen för aktuellt kvartal: 1 EUR=9,633 SEK, 1 SEK=0,1038 EUR

 

 

Not. Mjölkpriset till den enskilde varierar beroende på innehållet i mjölken, och alla detaljer redovisas på avräkningen.

Relaterade artiklar