ANNONS

Prisras på tysk smågrismarknad

Det är fortfarande överskott på slaktgrisar i Tyskland och slaktköerna innebär att stallar inte blir tomma i tid och därmed minskar efterfrgåan på smågrisar. Först föll det tyska smågrispriset till 27 euro per 25-kilos gris och där har det legat hela hösten. Bakgrunden var att man inte trodde på ökat intresse att köpa smågrisar även om priset blev mindre.
Men nu faller det tyska smågrispriset igen. Den här gången med 5 euro vilket innebär att smågrisarna endast kostar 22 euro, det vill säga 223 svenska kronor per styck.
Danmark påverkas rejält av de tyska priserna då landet exporterar många smågrisar till bland annat Polen och Tyskland.
Danska exportörer har nu sålt smågrisar för 105 danska kronor per styck, det vill säga 143 svenska kronor.
Det rapporterar Landbrugsavisen.
Det kan konstateras att den europeiska grisbranschen hamnat i kris, endast åtta månader efter det då allt var på rekordnivåer.

Relaterade artiklar