ANNONS

Prisuppgång för gris i USA

Trots att grisproduktionen just nu ökar något i USA stiger terminspriserna för griskött i landet. Bakgrunden till prisuppgången är att exporten av griskött just nu går bättre än tidigare förväntat, konsumtionen av griskött ökar just nu i USA samt att lagren av griskött i USA är mindre i dag jämfört med för ett år sedan.

Informationen kommer från Landbrug & Fødevare, Markedsnyt for grisekød.
Priset på gris har varit lågt under ganska lång tid i USA nu och såväl grisproducenter som slakterier har stängt ner.
De färska siffrorna som visade på en ökad grisproduktion i USA just nu överraskade marknaden.

Relaterade artiklar