ANNONS

Problemväder och prissvängningar

Jordbruksverkets rapport för augusti visar på stora utmaningar för lantbruket. Torka i maj och juni följt av för mycket regn i juli och augusti påverkar skördarna negativt både kvantitets- och kvalitetsmässigt.

Stora variationer vad gäller priser på både det lantbruket köper och säljer kan innebära att en del lantbrukare kommer ekonomiskt i kläm samticigt som andra kan göra stora vinster på att pricka rätt i affärerna.
I rapporten går bland annat att läsa att Rysslands tillbakadragande från spannmålsavtalet och attacker på ukrainska
hamnar har ännu inte lett till några större effekter på globala spannmålspriset men orsakar oro i angränsande länder. Oljepriset har ökat något under sommaren men det finns ännu inga tydliga signaler om ändrade priser på gödning. Den svenska kronan är fortsatt svag mot euron och dollarn. Skördeläget är besvärligt i stora delar av Sverige till följd av nederbörd. Få längre uppehåll mellan regnskurarna försvårar tröskningen av spannmål och även vallskörden påverkas. Regnet leder till höga vattenhalter och försämrad kvalitet men även till översvämningar och
problem med bärigheten på fälten.
Klicka här för att läsa hela rapporten.

Relaterade artiklar