ANNONS

Råg i smågrisfodret ger flera fördelar

Tyska försök har visat att 15–20 procent hybridråg i smågrisfodret är gynnsamt för tarmsundheten hos smågrisarna, utan att ge negativa konsekvenser i form av foderförbrukning eller foderutnyttjande.
Det är KWS Scandinavia som publicerat de tyska försöken och som visar på mycket goda resultat för smågrisar i intervallet 8 till 30 kg.
Fördelen beror på att smågrisfoder med denna andel hybridråg får mer lättrörliga fettsyror. I de bästa försöken med hybridråg i smågrisfodret erhålls en tillväxt om ett kg per 1,43 kg foder.

Relaterade artiklar