ANNONS

Räntan höjs med 0,25 %

Riksbanken gjorde ytterligare en höjning av räntan i dag. Höjningen blev som många väntat 0,25 procent och landar då på 3,75 procent.

För lantbrukets del börjar det bli en mycket stor börda. Det svenska lantbruket har en samlad skuld på cirka 400 miljarder svenska kronor och 3,75 procent av det är 15 miljarder kronor som landar som ökade kostnader årligen i lantbrukets samlade resultaträkning.
Dessutom kommer ytterligare en räntehöjning i år.
Så här kommenterar Riksbanken dagens beslut:
Inflationen dämpas men är fortfarande alldeles för hög. Ny information, som att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och en svagare krona, tyder på att inflationen dämpas långsammare än väntat. Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år. Direktionen har även beslutat att öka takten i försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september i år.

Relaterade artiklar