ANNONS

Rekordmässa på gång

Redan nu är det klart att Elmia Lantbruk Maskin & Fält 2010 till ytan blir större än senaste mässan, som arrangerades 2007. Intresset från branschen är mycket stort och många företag anser att det ligger helt rätt i tiden att visa upp sig just nu.
– Branschen har vaknat upp igen efter lågkonjunkturen och nu är det viktigare än någonsin att synas, säger Bo Stark, marknadschef Norden på Väderstad-Verken AB.
Med åtta månader kvar till Elmia Lantbruk Maskin & Fält 20-23 oktober är mer än 80 procent av mässytan bokad av utställande företag.
– Listan med preliminärbokningar är också lång, vilket gör att vi tror att mässan snart är fullbokad. Förutsättningarna finns absolut för en spännande mässa med många intressanta nyheter, säger Maria Lindsäth, programansvarig för Elmia Lantbruk Maskin & Fält.
Bo Stark på Väderstad-Verken gör bedömningen att 2010 kan bli ett skapligt år för hela branschen.
– Därför ligger det helt rätt i tiden att ställa ut, menar han och tillägger:
– Vi ser fram emot att knyta kontakter med många lantbrukare och vet av erfarenhet att nivån på besökarna är mycket hög.
Per-Eric Nilzén är ansvarig för marknadsföringen hos Söderberg & Haak Maskin AB och även för dem är det självklart att finnas med på Elmia Lantbruk Maskin & Fält.
– Det är en mötesplats för hela branschen, kanske den viktigaste teknikmässan i Norden. För oss är inte direkta affärer huvudsyftet, det handlar mer om att presentera våra nyheter och bredden i sortimentet, säger han.
Kanske kan det stora intresset för monterplats grunda sig i konkurrensbilden på den svenska lantbruksmarknaden idag. För konkurrensen är hård, men det ska den vara, menar Margaretha Månsson, marknadskoordinator på Lantmännen Lantbruk, ytterligare en av de redan bokade utställarna.
– Konkurrens gynnar inte minst lantbrukarna och hela branschen är på väg uppåt. Vi har framtidstro och tror på möjligheterna inom svenskt lantbruk, säger hon.

Relaterade artiklar