ANNONS

Rekordskörd kan pressa sojapriset

Det amerikanska jordbruksdepartementet USDA förutspår ett ny rekord för sojabönsskörden för 2023/24. För första gången förväntas över 400 miljoner ton skördas globalt.

USDA förväntar sig en betydande ökning jämfört med förra rekordsäsongen 2022/23: skörden förväntas öka från 370 miljoner ton till 411 miljoner ton, en ökning med cirka 40 miljoner ton eller elva procent. Enligt Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen (UFOP) har en sådan ökning inte skett på tio år. Framför allt förväntas sojabönsskörden öka i Brasilien. Med en prognostiserad skörd på 163 miljoner ton kommer Brasilien att fortsätta vara det land med störst sojabönproduktion. Det förväntas bli en ökning på 8 miljoner ton jämfört med 2022/23. I USA förväntas odlingsområdet vara ungefär detsamma, men högre avkastning förväntas. Nästan 123 miljoner ton förväntas skördas i USA, vilket skulle vara en ökning med över 6 miljoner ton. Mer än hälften av skördeökningen – cirka 21 miljoner ton – förväntas komma från Argentina. På grund av torka har endast cirka 27 miljoner ton skördats nyligen. Enligt USDA förväntas siffran nu öka till 48 miljoner ton. Även om den globala sojabönsförbrukningen förväntas öka betydligt med cirka 21 miljoner ton, förväntas skörden vara högre än behovet. Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) beräknar en överskottsförsörjning på cirka 24 miljoner ton för 2023/24. Om prognoserna från experterna stämmer skulle också lagerbeståndet öka – till över 122 miljoner ton, vilket också skulle vara en rekordnivå för andra året i rad.

Relaterade artiklar