ANNONS

Risk för prisuppgång på olja

I mars har länderna inom OPEC+ möte. De önskar att priset får råolja ligger stabilt över 80 dollar per fat och kommer sannolikt att begränsa produktionen.

OPEC+ har haft många möten det senaste året där produktionsbegränsningar för att få upp oljepriset stått på agentdan. Deety har aldrig lyckats då det alltid funnits några fattiga länder i världen som behövt varenda dollar och trots allt producerat för fullt.
Just nu ligger råoljan mellan 81 och 82 dollar per fat.
Marknadsbedömare tror ändå att de oljeproducerande länderna kommer att lyckas hålla priset över 80 dollar och att priset på deisel därmed kommer att sluta något dyrare i år jämfört med nivån när året började.
Naturgasen ser däremot inte ut att stiga då lagren av gas är de största i världen på över ett år. Naturgas kostar just nu 23 euro per MWh.

Relaterade artiklar