ANNONS

Robotar som kan mer – på alla mässor

En lantbruksmässa utan fältrobotar hsr blivit en omöjlighet på senare tid och Sima i Paris utgör inget undantag. Där kommer det att visas upp en stor mängd ny teknik inom området och det är bland annat Antis -Carre, en fältobot som automatiskt bekämpar allt ogräs mekaniskt. Maskinen drivs av batterier och finner sin väg med GPS och RTK. Kameror och ett dataprogram finner skillnaden mellan ogräs och de odlade växterna och styr via en dator en mekanisk ogräsrensare som avlägsnar ogräset.
Men inte nog med det, under sitt arbete framåt i fältet registerar roboten vad det är för ogärs och antal samt analyserar markens fuktighet och näringsinnehåll. All information skickas vidare via GPRS till gårdsdatorn och då roboten har positionsbestämning med GPS kan man som lantbrukare få färdiga kartor som visar sittuationen på varje enskild plats över fältet. Ett bra underlag för framtida insatser i odlingen.
robot

Relaterade artiklar