ANNONS

Roboten kan inte skrapa ut gödseln

Nu när det är vinter och kallt är det en del lantbrukare som har problem med den vanliga utgödslingen, framförallt i kalla lösdriftsstallar. Öppna skrapor och linor fryser fast och i stället får lantbrukaren dra undan skraporna och föra ut gödseln med lastmaskinen. Detta medför ett stort extraarbete och frågan som dykt upp är om de nya robotarna för att hålla rent ovanpå spaltgolven i lösdriftsstallarna kunde fungera på plana golv för att föra gödseln till kulverten.
NilehnTeknik har ställt denna fråga till några av de som levererar gödselrobotar och så här långt är det endast DeLaval som svarat.
Deras robot RS250 är dock endast avsedd för att användas på spalt.
Roboten klarar inte att skjuta gödsel som är frusen. Roboten är konstruerad för att skjuta gödsel bort från spalten och då skall gödseln falla ned i springorna mellan spaltstavarna.
Eftersom roboten går på spalt så skall gödseln inte vara frusen eller innehålla för mycket strö då det är svårt att få gödseln att komma ned i spaltspringorna. RS250 är avsedd att användas i stallar där vi man har mjölkkor, sinkor och rekryterings djur.
I vanliga öppna rännor fungerar inte RS250.
På NilehnTeknik hoppas vi få in svar i denna fråga från fler leverantörer av gödselrobotar.
DeLaval godselrobot

Relaterade artiklar