ANNONS

Säkert med gödsellarm

I Danmark skärps snart reglerna vad gäller flytgödselbasänger. Som vi tidigare skrivit kommer en lag att de ska fördses med larm som varnar vid läckage eller överfyllnad. Detta har inneburit att det kommit fram en del produkter på marknaden.
Ett av dem är Level Tech som består av ett nivårör som sänks ner lodrätt i bassängen, en dator som kommunicerar med gårdsdatorn via GPRS samt en solcellpanel så man slipper dra fram ström.
Förutom att den här utrustnigen larmar vid nivåändringar så registrera den all data och lagrar denna. På så sätt kan man i efterhand se exakt hur mycket gödsel som pumpats till basängen vid ett visst tillfäller eller hur mycket gödsel man hämtat från basängen. Vid flytgödselspridning ser man exakt hur mycket man tar från basängen och hur mycket som finns kvar vid varje enskitl tillfälle.
Det ger en bra hjälp vid växtodlingsarbetet.

Relaterade artiklar