ANNONS

Samla halmen

Planera för en kall vinter igen och samla tillräckligt med halm för lagringsbetorna. Uppmaningen kommer från Nordic Sugar.
Halm är ett mycket bra material för frostskydd. Rätt hanterad skyddar halmen mot både kyla och värme. Dessutom kan stukan andas genom halmen, och fukt och överskottsvärme kan försvinna från stukan. Därmed minskar temperatursvängningarna och betorna hålls torra, vilket minskar risken för att de ska gro. Torra betor minskar risken för svamp- och bakterieangrepp, som annars ökar lagringsförlusterna.
c2db990357

Relaterade artiklar