ANNONS

Sandvik uppgraderar mobila krossar i Q-serien

De skärpta lagarna om avgasutsläpp från förbränningsmotorer, steg IIIB som trädde i kraft i januari 2011, har resulterat i nya motorer i Sandviks mobila krossar i Q-serien. På grund av storleken hos motorer som uppfyller utsläppskraven, inklusive deras avgasreningsutrustning, har Sandvik gjort de konstruktionsförändringar som var nödvändiga för att bygga in Caterpillarmotorerna i Q-serien mobila krossar, utan att kompromissa med kundernas förväntningar på marknadsledande produkter.
De mobila krossarna QJ340, QJ240, QJ330 och QH330 har uppgraderats till QJ341, QJ241, QJ331 respektive QH331. De kommer att byggas med nya motorrum, som ger plats för de nya motorerna. Lanseringen av de nya motorerna sammanfaller med ett antal radikala och innovativa konstruktionsförändringar som ökar maskinernas prestanda och gör dem enklare att underhålla.
Bland de driftsmässiga uppgraderingarna kan nämnas; nytt hydraulik- och elstyrsystem från Danfoss vlket ökar verkningsgraden. Komplett PLC-styrsystem med färgbildskärm underlättar visuell kommunikation med maskinen. Hydrauldriven kylfläkt med automatisk reversering för att blåsa kylaren ren från damm. Proportionell styrning av larver. Hydraulisk manövrering av käftkrossverkens huvudtransportör ger större svängrum för armeringsjärn vid återvinning av rivningsmassor. Ny direktdrivning på QH331 som ger bättre driftsegenskaper.
Sandviks kunder får dessutom ännu enklare underhållsfunktioner genom ett rörsystem i stål, för underhållsfria skarvar och bättre värmeavledning samt mer lättåtkomliga servicepunkter. Som exempel kan båda sidorna av motorrummet öppnas. Alla punkter för motorunderhåll är nu lättåtkomliga, med avtappning på respektive systems lägsta punkt. Alla hydraulventiler sitter på marknivå för att vara lättare tillgängliga. Dieseltankarna och de mindre hydraultankarna sitter lätt åtkomliga bakom serviceluckor som nås från den främre plattformen och med dessa nya förbättrade funktioner i kombination med den höga kvaliteten på produkterna kommer Sandviks mobila krossar att ytterligare befästa sitt ledarskap på den globala marknaden.

Relaterade artiklar