ANNONS

Satsa på rätt mjölkko

I takt med att besättningarna växer blir det allt svårare för lantbrukarna att hålla koll på alla djur i mjölkproduktionen och på så sätt veta vilka som är bäst och där man ska satsa på att rekrytera vidare.
Nu har man i Danmark tagit fram ett hjälpmedel för detta. Det är Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram som tagit fram en App som ska hjälpa djurskötaren att beräkna kons framtida värden vad gäller avkastning, foderförbrukning, reproduktion, hälsa, med mera.

Relaterade artiklar