ANNONS

Scandi standard lyfte resultatmässigt

Scandi standard som bland annat äger Kronfågel förbättrade sitt resultat under 2022 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för året landade på 290 miljoner kronor vilket är en förbättring med 68 miljoner.

Scandi standard släppte idag sin rapport för sista kvartalet 2022 och även helåret. De kan konstatera att det fjärde kvartalet bidrog till det förbättrade resultatet.
– I ett kvartal som normalt sett är svagt på grund av säsongsvariationen med ett mindre behov av kyckling under jul och nyår så rapporterade vi ett resultat på 99 miljoner kronor, säger han i ett pressmeddelande.

Konsumenterna köper mindre kött i alla former men då produktionscykeln för kycklingkött är kortare än för gris och nötkött har de enklare att ställa om och anpassa produktionen efter behovet.

Han tror att kycklingköttet har en ljus framtid.
– Jag är övertygad om att vi kommer kunna fortsätta driva valet av kyckling framför andra proteiner”, skriver han.

Jonas Tunestål uppger att Scandi Standard noggrant följer utvecklingen av råvarupriser, priser för energi, förpackningsmaterial, logistik samt personalkostnader.
– Våra verksamheter möter under början av 2023 fortsatt ökade kostnader, vilka ännu inte har kompenserats fullt ut av prisökningar, skriver han i rapporten.

Under 2022 omsatte Scandi standard drygt 12,1 miljarder kronor vilken kan jämföras med 2021 då omsättningen låg på 10,1 miljarder kronor.

Relaterade artiklar