ANNONS

Sex meters rotorsåset från Horsch

Horsch Pronto finns numera även i en sex meter bred bogserad version 6KR. Det är en bearbetande såmaskin bestående av en rotorharv följt av stålringsvals, skivbillar med tryckrulle och efterharv. Maskinen kan köras i stubb eller på plogtilta. Maskinen är konstruerad för att relativt små traktorer ska klara av att köra med ett sex meter brett harvsåekipage. Utsädestanken rymmer 2 600 liter och sitter på ramen framför rotorharven. Vid sådd fördelas vikten på traktorns lyftaramar, rotorharv och skivbillar. Vid vändning och transport sänks de stora transporthjulen ner, vilka är monterade längst bak på maskinen, för att böra större delen av maskinvikten. Vid transport fälls dessutom maskinen ihop hydrauliskt . Det är nämligen två stycken tre meter breda rotorharvar som sitter monterade i bredd.

Den nya sex meter breda Horsch Pronto 6KR passar lika bra i plöjda- som i plöjningsfria system.

Den nya sex meter breda Horsch Pronto 6KR passar lika bra i plöjda- som i plöjningsfria system.

Stålringsvalsen mellan rotorharv och skivbillar ser till att utsädet hamnar på exakt rätt djup.

Relaterade artiklar