ANNONS

Två självgående foderblandare till samma företag

Mjölkgården Ogestad i nordöstra Småland bytte hösten 2017 från bogserad till självgående foderblandare. Kverneland Siloking gav snabbt besparingar i både tid och bränsle, samtidigt som precisionen i utfodringen ökade. Våren 2018 blir det något så ovanligt som två självgående Siloking i samma företag, för då gör Ogestad Egendom samma förändring på gården Hyllela.

När Ogestad använde bogserad blandarvagn behövdes det en traktor kopplad till vagnen, plus en lastmaskin eller lastartraktor för att fylla vagnen med foder. Den självgående foderblandaren, däremot, är en integrerad lösning för både lastning, blandning och distribution.

– Tidigare hade vi en haspelblandare på 28 kubikmeter. Vår Siloking är på 25 kubikmeter. Med sina två stående skruvar blandar den minst lika mycket foder som sin föregångare, dessutom snabbare, säger Henrick Jonsson, som driver Ogestad Egendom tillsammans med bröderna Mathias och Gabriel.

Maskinens flexibla fräslastare hanterar både grovfoder och andra fodermedel i fack eller tub. På Ogestad handlar det om vallensilage, majsensilage, HP-massa, halm och spannmålskross.

– Föraren fyller blandarbaljan till rätt mängd. Om det är något kvar på bandet reverseras det. Det ger exakta mängder utan foderspill eller extraturer med maskin. Även det betyder mycket för ekonomin.

Utöver foder i planlager lastas Ogestads Siloking med foder från stående behållare.

– Det är viktigt att ordna det för sig, så att logistiken fungerar i alla delar, framhåller Henrick.

Den självgående foderblandaren på Ogestad går sju dagar i veckan och rattas av tre olika personer. Det tog dem ungefär tre dagar att vänja sig vid den nya tekniken.

– Siloking är framhjulsdriven, framhjulsstyrd och även fyrhjulsstyrd, så den är förstås annorlunda att manövrera. Även fräslastaren innebar ny teknik och ett nytt sätt att arbeta.

Inför investeringsbeslutet var det åtskilliga lösningar som hamnade under lupp.

– Vi tycker att Siloking är väl genomtänkt och håller hög nivå i både kapacitet och kvalitet. Visst behöver vi en lastmaskin för att täcka av silor, men resten gör vi med en och samma maskin. Det sparar även underhåll. Dessutom slipper förarna hoppa mellan olika maskiner, säger Henrick, som ser fram emot att det blir en självgående Kverneland Siloking även på Hyllela.

Carl Thestrup på Kverneland Group Sverige AB berättar att de levererat ett tiotal självgående mixers till svenska lantbrukare. Han gläds över att Kverneland har fått förtroendet att leverera dessa maskiner.

– Utfodringen är en av nyckelfunktionerna på en mjölkgård, med väldigt höga krav inom allt från logistik och produktivitet till precision och hygien. Att Ogestad Egendom väljer självgående Siloking till både Ogestad och Hyllela är ett stort erkännande för både konceptet och produkten, säger han.

Ogestad Egendom utanför Gamleby i norra Kalmar län drivs av Henrick, Mathias och Gabriel Jonsson. Förutom de båda egna gårdarna Ogestad och Hyllela har de lantbruket på Gamlebygymnasiet som arrende. Totalt har de cirka 1 600 mjölkkor. Växtodlingen omfattar 1 500 hektar under plog.

Maskinerna såldes av Fagerströms Maskin.

 

Relaterade artiklar