Alla artiklar från Anders Niléhn

Minskad EU export av gris

Exporten av griskött från EU-länderna minskade med 14 procent under årets första två månader. Det visar statistik från EU-kommissionen. Ungern är det land som tappat mest den senaste tiden medan Tyskland tappat mycket tidigare till följd av utbrotten av AFS får ett par år sedan. ...

Traktorförsäljningen ökar

Traktorförsäljningen tog ny fart i maj i Sverige i år. Totalt har det registrerats 940 nya traktorer under perioden 1 januari till 31 maj i år. Det är en ökning med hela 3,1 procent jämfört med samma period i fjol. John Deere ligger etta med ...

TV
Signalgröda mot vildsvinsangrepp

Hushållningssällskapet Skåne gör nu ett försök att bekämpa vildsvin i majs, ett försök de kallar ”Signalgröda mot vildsvinsangrepp”.

Spannmålsavtalet höll knappt en halv månad

Ryssland har i dag stoppat spannmålsavtalet som ska innebära fredade sjöfrakter för spannmål och andra lantbruksprodukter från tre ukrainska hamnar vid Svartahavet. Uppgifterna kommer från turkiska Joint Coordination Center i Istanbul som meddelar att det från den 1 juni inte går att registrera nya fartygsfrakter ...

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. ...

TV
Så tycker Jordbruksverket om Livsmedelstrategin 2.0

Jordbruksverket har fått ge sin syn på vad de anser att den uppdaterade Livsmedelsstrategin ska fokusera på. Enligt generaldirektör Christina Nordin måste Sverige jobba för att få än mer lönsamma jordbruksföretag för att på så vis trygga livsmedelsförsörjningen. Men det finns ingen enkel lösning på ...

Blandfärs med ny innebörd

Axfood är först med att i stor skala lansera en färs av lika delar nötkött och grönsaker. Färsen Nöt & Grönt säljs under det egna varumärket Garant och har bara hälften så stort klimatavtryck* som vanlig nötfärs. Nöt & Grönt är Nyckelhålsmärkt, bär Kött från ...

Rekordskörd i Frankrike – Prispress på vetet

De franska lantbrukarna ser ut att få en veteskörd med den bästa kvalitén på över tio år. Dessutom ser den ut att bli större än normalt. Uppgifterna kommer från konsultbyrån France Agri Mer och sätter press på vetepriset. Priset för vete på Matif steg med ...

Utveckling av djurhälsa är effektivt för ökat välstånd i östra Afrika

Jordbruk är den största ekonomiska sektorn i de flesta låginkomstländer. Där är småbruk dominerande och djurhållningen central. Satsningar inom jordbrukssektorn är effektivt för att stärka ett lands ekonomi och på så sätt bidra till fattigdomsbekämpning. Utbrott av djursjukdomar kan få katastrofala följder för familjers ekonomi, ...

Ökad skörd i Europa 2023

Den europeiska jordbruksorganisationen Copa-cogeca räknar med en större totalskörd på grund av förväntningar om stora skördar per hektar. Den europeiska jordbruksorganisationen Copa-cogeca räknar med, trots torka och färre hektar växtförädling i EU, att stora skördar kommer att innebära en ökning av spannmålsproduktionen i EU i ...

TV
Nytt verktyg för hållbarhetsanalys

Greppa näringen har lanserat ett nytt verktyg för rådgivning, Hållbarhetsanalysen, som skall ge en helhetsbild kring, och hjälpa lantbrukarens hållbarhetsarbete framåt.

TV
13 traktorer redo att gå till final

Årets Traktor är inne på sin 27:e runda. I fjol segrade Fendt 728 Vario i fältklassen. Det kan de göra även i år då de hade två av totalt 13 traktorer med som presenterades för juryn och med förhoppning om att gå vidare till final. ...

Forskare vill lyfta bovete

Enligt undersökningar och forskning i Tyskland handlar det om att främja odlingen av bovete som en klimatsäker gröda inom jordbruket. Bovete har blivit populärt bland konsumenter på grund av dess hälsosamma, glutenfria och proteinrika egenskaper. Växten är också ansedd som klimatsäker och kräver lite insatser ...

Förödelse inom ukrainskt lantbruk visas på ny karta

En ukrainsk lösning för att registrera förluster inom jordbrukssektorn till följd av kriget har blivit en av de fem finalisterna i en internationell innovationstävling. Lösningen, utvecklad av experter från USAID AGRO-programmet och Ukrainska jordbruksrådet, presenterades vid SID-US-konferensen i Washington, DC. Den interaktiva lösningen inkluderar en ...

Påverkas vildsvinspopulationen av virusinfektioner?

I ett nystartat forskningsprojekt vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ska vildsvin undersökas för porcint circovirus typ 2 (PCV2). Detta virus orsakar sjukdomar där både reproduktionen hos suggorna och kultingarnas förmåga att överleva kan påverkas. SVA vill gärna få in rapporter från allmänheten om fynd av ...

Debatt: Förbered er även för ett krigsslut

I dag är det stort fokus på att förbereda sig för krig. Bakgrunden är det instabila läget i världen och ett fullskaligt krig i vår närhet. Det handlar om ökad beredskap, livsmedelsförsörjning och civilförsvar. Sveriges Nato-ansökan och mer pengar till försvaret. Nyhetsflödet är stort och ...

Större Optum från Case IH

För att möta behovet inom flexibla traktorer lanserar Case IH Optum 340 CVXDrive med ASF Connect. Det är en traktor med 340 hästars maxeffekt. Den bygger vidare på de två tidigare modellerna Optum 270 och Optum 300. Precis som de två tidigare modellerna tillverkas 340 ...