ANNONS

Skyll inte på vädret när skröden blir dålig

Om man alltid gör på samma sätt i sin växtodling så kan man inte heller färvänta sig ett bättre resultat. Påståendet kommer från den skottska experten på mark och växtodlikng, Ian Robertson. I en intervju i danska Effektivt Lanbrug berättar han att man kan inte förklara dåliga skördar med vädret eftersom det finns mycket för lantbrukaren att göra.
I vallodling ska man köra med djup luckring och återpackning i ytan på våren. Maskinen man ska ha är utrustad med två till fem smala pinnar med speciell spets som inte river upp jord utan endast luftar nere på djupet, 15–40 centimeter beroende på förhållanden. Efter pinnarna kommer en tung vält som trycker till och jämnar grässvålen. I den luckra jorden kan vallens rötter komma långt ner och på så vis blir den mindre känslig för torka. På samma sätt blir jorden mer genomsläpplig om det kommer stora regn.
– Med denna teknik får man större avkastning och vallen kan i snitt hålla 40 procent längre tid, säger Ian Robertson.
För att få ut det mesta av en åker måte man även ta en jordanalys för grödan ska alltid ha exakt rätt mängd näring, varken mer eller mindre. Utan analys är detta en omöjlighet.
För att ha full kontroll ska man enligt Ian Robertsson använda spaden ofta. Det är ett billigt redskap och med den kan man gräva i marken och göra egna analyser vad gäller antalet maskar, packningsgrad, med mera.
I en bra jord är det 1 200 maskar per hektar och för att marken ska må bra ska den ha syre. Lätt jord är svårast vad gäller det eftersom den packas ihop av sig själv. Även om man kör med djupluckring på en lätt jord så faller den snabbt ihop igen. Därför är det viktigt att ha sådana marker ständigt bevuxna och om man ska ha en vårgröda så måste man ha mellangröda före.
Med rätt maskiner och management kan man nå bra skördar även när vädret inte tillfullo är med hela säsongen.

Relaterade artiklar