ANNONS

SLU ger lantbrukare råd för ökad lönsamhet

Just nu ligger lantbrukets lönsamhet högt upp i den allmänna debatten. Detta till följd av den kostnadskris som drabbat stora delar av världens jordbruk, inte bara Sverige. Hoten om minskad produktion, livsmedelsbrist och företagsnedläggning har fått politiker och andra intressenter att reagera på olika sätt. Hur ska du som företagare agera? Här är fem bra tips på verktyg och tjänster att använda i din egen analys.

Ingen vill vara utan mat. Frågan är vem som ska betala. Alla tycks vara överens om att kostnadsökningarna snarast måste kunna tas ut på marknaden. Under tiden behövs olika typer av stimulanser för att överbrygga i de företag som drabbas hårdast.

Jämförelse ger grepp om läget
I det perspektivet är frågan om hur det går ekonomiskt för lantbruksföretagen relevant. Den enskilde företagaren kan ha nytta av att hitta sätt att jämföra sig för att få ett grepp om hur man står sig i konkurrensen och om verksamheten är ekonomiskt hållbar. Just nu är det framför allt animalieproducenterna som sett att utvecklingen av kostnader och intäkter inte går i takt.

Se över produktionsprocesserna
Men även för andra produktionsgrenar är det viktigt att få grepp om de egna produktionskostnaderna. Att se över produktionsprocesserna är en naturlig del i det företagsinterna arbetet med att möta skenande kostnader. Men det kan också vara viktigt att blicka utåt och se hur lantbrukets ekonomi som helhet eller branschvis utvecklats och utvecklas över tid. Det finns också verktyg och tjänster att ta till för den som vill gå på djupet. Nedan några exempel:

 

Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn – EAA. Jordbruksverket publicerar regelbundet analyser av jordbrukets ekonomiska utveckling i Sverige. Kalkylen är baserad på tillgänglig statistik och blir därför främst en historisk beskrivning. Men kan ändå vara intressant föra kunna följa trenden för sektorn som helhet.

Jordbruksekonomiska undersökningen – JEU. Den Jordbruksekonomiska undersökningen är en årlig bokföringsundersökning med syfte att visa utvecklingen av intäkter och kostnader i jordbruket. Undersökningen bygger på verkliga företag inom olika branscher och ger en detaljerad bild av utvecklingen på företagsnivå i olika driftsinriktningar.

Lantbrukets Lönsamhet. Ludvig & Co gör varje år en resultatprognos för produktionsgrenarna gris, mjölk, nöt och växtodling. Läs den senaste rapporten i länken ovan.

Agriwise. Vill man gå ner på detaljnivå och simulera verksamheten i ett företag eller en produktionsgren kan man använda sig av Agriwise som drivs av Jordbruksverket.

Ett annat verktyg som går på djupet är HIR TB-analys. Med skördar, arealer och kostnaderna uppdaterade i ditt växtodlingsprogram (utsäde, gödsel och växtskydd), kan data sammanställas och presenteras anonymt. Därmed blir det möjligt att jämföra sig med varandra mellan flera gårdar.
Det finns också andra sätt att analysera sitt företag. Passa på nu i deklarationstider att ta en extra diskussion om verksamheten med en ekonomirådgivare. Ett färskt bokslut är en bra grund för en diskussion om framtiden. Även olika typer av uppföljningsprogram i produktionen kan hjälpa till att tolka var man ligger till när det gäller kostnader och lönsamhet. Ta en extra diskussion med din rådgivare om vilka möjligheter som finns med de verktyg du har tillgång till.

Relaterade artiklar