ANNONS

SLU undersöker orsak till klövexem hos mjölkkor

Klövsjukdomen digital dermatit (DD) är ett smittsamt eksem som framförallt drabbar mjölkkor vilket ger hälta, minskad mjölkproduktion och kostnad för behandling av sjukdomen samt kan orsaka för tidig utslagning. Cirka 50% av svenska mjölkkobesättningar har haft något registrerat fall i samband med klövvård. Orsaken till DD är inte helt klarlagd men eksemet är bakteriellt orsakat med arter av Treponema spp (species). Hygienen i gödselgångarna, gödselhanteringen och båshygienen har stor betydelse för förekomsten av bakterierna. Idag finns metoder att med hjälp av PCR (Polymerase chain reaction) analysera sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. I projektet kommer PCR användas för att analysera DD-bakterierna i ca 40 lösdriftsbesättningar parallellt med projektet ́’Gödselfiber som strö’ finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning där dessa gårdar använder antingen recirkulerad gödselfiber eller träspån (såg- eller kutterspån) som strömedel. Syftet är att se om gödselfibern ökar risken för dessa bakterier och därigenom risken för det smittsamma eksemet.

Relaterade artiklar