ANNONS

Små doser från ny behållare

Den tyska stallinredningstillverkaren Weda har tagit fram en ny silo för torrprodukter att blanda i blötutfodring. Behållaren har några fördelar i sin konstruktion som medför att den kan användas till foderkomponenter som endast ska blandas i små kvantiteter i foderblandingen. Behållarens kubiska form i botten och en speciell vertikal utmatningsskruv som medför att preparatet håller sig homogent under lagring och utlastning. Den nya behållaren finns i storlek frpn 650 till 1 650 liter.

Relaterade artiklar